Akcyza za samochód sprowadzony w 2017 roku

wartość rezydualna

Koniec spekulacji, wiemy już ile wyniesie akcyza za samochód i inne pojazdy sprowadzone w 2017 roku.

tekst: Mor

29 listopada senatorowie połączonych komisji: Budżetu i Finansów Publicznych, Infrastruktury i komisji Ustawodawczej zatwierdzili projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Stawka akcyzy bazuje na normie emisji spalin spełnianej przez pojazd. Zależność pokazuje poniższa tabelka.

akcyza za samochód 2017
Akcyza za samochód w 2017r. \ samar.pl

Akcyzę obliczać będziemy na podstawie powyższych stawek uwzględniając stratę wartości pojazdu wynikającą z wieku. Utratę wartości senatorowie zawarli w poniższym zestawieniu, a obliczymy ją za pomocą wzoru:

 

P = S x (1 – D), gdzie:

 

P – kwota akcyzy wyrażona w złotych
S – stawka bazowa akcyzy
D – współczynnik deprecjacji

akcyza za samochód 2017
Akcyza za samochód 2017 / samar.pl

Przykład: Volvo 1.6 V40 2001, norma spalania Euro 4. Stawka bazowa akcyzy: 3320zł. Współczynnik deprecjacji: 0,90.

Akcyza (P) = 3320zł x (1 – 0.9) = 332zł

Akcyza za Volvo wyniesie 332 zł!

Projekt ustawy bierze też pod uwagę sytuacje wyjątkowe, kiedy sprowadzone auto posiada niższą wartość niż ta wynikająca z wieku pojazdu. Tutaj pojawia się kolejna zmienna, która będzie brana pod uwagę w takich przypadkach. O ponadnormatywnym zużyciu/uszkodzeniu pojazdu decydować będzie opinia biegłego rzeczoznawcy powoływanego z urzędu. Koszt ekspertyzy ponosić będzie podatnik.

akcyza za samochód 2017
Akcyza za samochód 2017 / samar.pl

Dodatkowa zmienna wprowadza alternatywny wzór do obliczania akcyzy w przypadku samochodów o niższej wartości niż wynikająca jedynie z wieku.

P = S x [1-(D+DD)], gdzie:

P – kwota akcyzy
S – stawka bazowa akcyzy
D – współczynnik deprecjacji
DD – dodatkowy współczynnik deprecjacji

Jeżeli auto byłoby stare i bardzo uszkodzone współczynnik obniżający wartość pojazdu mógłby przekroczyć 0,9 – wtedy za podstawę przyjmujemy 0,9.

Na koniec dobra informacja dla miłośników motocykli, klasyków i kierowców autobusów. Projekt akcyzy nie uwzględnia tych pojazdów i tym samym zwalnia je z podatku akcyzowego. Akcyzy nie zapłacimy również za pojazdy elektryczne, a w przypadku pojazdów hybrydowych będzie ona obniżana o 20%.

Akcyza za samochód 2017 – co dalej?

Tak na ten moment prezentuje się projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Może on jeszcze ulec zmianom, bowiem projekt czeka długa droga legislacyjna.