Forum Mobilności Współdzielonej

I Forum Mobilności Współdzielonej

Fundacja Panek wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizują I Forum Mobilności Współdzielonej. Wydarzenie odbędzie się 04.03.br. w Hotelu Renaissance w Warszawie. 
Fundacja Panek wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizują I Forum Mobilności Współdzielonej. Wydarzenie odbędzie się 04.03.br. w Hotelu Renaissance w Warszawie. 

Głównym celem I Forum Mobilności Współdzielonej jest skoncentrowanie w jednym miejscu przedstawicieli grup, które decydują o kierunkach rozwoju poszczególnych branż mobilności współdzielonej (shared mobility), do których zaliczymy: administrację centralną oraz samorządową, środowisko naukowe, a także przedstawicieli firm świadczących usługi w obszarze mobilności współdzielonej.

Obecność wymienionych grup daje szansę stworzenia platformy do dyskusji o rozwiązaniach prawnych, które ze względu na dynamiczny rozwój branży e-mobility i shared mobility są w dzisiejszej rzeczywistości wymagane.

Forum Mobilności Współdzielonej

Podczas Forum organizatorzy przewidują obrady plenarne. Ponadto zostaną zorganizowane panele dyskusyjne oraz obrady „Okrągłego Stołu”, które poruszą tematykę aktualnej sytuacji mobilności współdzielonej pod względem prawnym.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny można odnaleźć na stronie internetowej wydarzenia: www.fmw.com.pl 

Swoją obecność potwierdziła większość przedstawicieli branży mobilności współdzielonej oraz przedstawiciele administracji centralnej oraz samorządowej.

Forum zostało objęte patronatem honorowym Ministra Klimatu Michała Kurtyki. 

I Forum Mobilności Współdzielonej  odbędzie się 4 marca w Hotelu Renaissance.