ZŁOTY nr 1| RGB 164 142 111

ZŁOTY nr 1 | RGB 164 142 111

SZARY TYPOGRAFIA | RGB 180 180 180

SZARY TŁO | RGB 228 228 228

TYPOGRAFIA | RGB 180 180 180

TŁO | RGB 228 228 228

BORDO nr 2 | RGB 116 23 43

BORDO nr 4 | RGB 96 19 33

BORDO nr 2 | RGB 116 23 43

BORDO nr 4 | RGB 96 19 33

BORDO nr 2 | RGB 116 23 43

BORDO nr 4 | RGB 96 19 33