POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych na stronie www.motormag.pl jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do złożenia zamówienia lub zapisania się do newslettera. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Dane nie są udostępniane krajom trzecim.

Administrator danych

Administratorem danych jest firma 92 media z siedzibą w Hordzieżce 31, 21-412 Adamów, posługująca się numerem NIP 825-206-87-28 i REGON 367319817.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszych usług. Są to dane niezbędne do skontaktowania się w celu zrealizowania zamawianej usługi. Zaliczają się do nich: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzonej działalności.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Każdy konsument posiada prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Pliki cookies

Witryna www.motormag.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@motormag.pl.